پایان صدمین دوره ی کمک بهیاری تواناگستر


جشن اختتامیه صدمین دوره مرکز آموزش تواناگستر به همراه جمعی از فراگیران پرانرژی دوره

 

 

 

 تواناگستر برای شما عزیزان آرزوی موفقیت روزافزون را دارد.