تعداد بازدید از این صفحه : 3,131 بار

تماس با ما


  •  مرکز آموزش تواناگستر :


                                    نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601
                                    شماره تماس » 66428386-021   *        09203098683
                                    کانال رسمی مرکز آموزش تواناگستر » https://t.me/joinchat/amozeshtavanagostar


  • مرکز مشاوره و خدمات پرستاری تواناگستر:

نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601
شماره تماس » 66920397-021   *     09392822356


  • مرکز نشر تواناگستر:

نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601

شماره تماس» 66567416-021